Møterom

Løsninger for gode møterom

Med mye åpne landskap, mange på hjemmekontor og flere digitale videomøter er gode møterom blitt stadig viktigere.

Møteromsløsningen avhenger så klart av hva møterommet benyttes til og hvor mange personer som vanligvis deltar. Det kan være alt fra mindre Teams-møterom med én skjerm til et styrerom med LED-skjerm. Men uansett skal alt i et optimalt møterom fungere uten at du trenger å tenke på teknikken.

 

Solid erfaring innen møteromsløsninger

Vi i Presentations Data/AV Design er kjent for å være de som leverer high-end møterom. Her skiller vi oss ut i bransjen.
Møterom er, og har alltid vært, vår core business. Vi har levert møteromsløsninger siden bedriften ble etablert i 1996. Som kunde vil du nyte godt av både lang erfaring og solid kunnskap blant de ansatte. Hos oss får du hjelp til å sette opp møterom for ditt behov. Gjennom årene har det skjedd mye med arbeidsmønsteret vårt. Behovet for møterom er blitt større etter hvert som kontorlandskap har erstattet cellekontorene. Og begrepene hjemmekontor, hyttekontor, Zoom-møter og Teams-møter er blitt en del av dagligtalen.

 

To trender innen møterom

Hybridmøter med deltagere både hjemme, på kontoret eller hos kunden, er blitt vanlig i arbeidshverdagen vår. I tillegg til mer bruk av hjemmekontor reiser vi mindre i jobben, og digitale videomøter har erstattet mange fysiske møter. To trender innen møteromsløsninger skiller seg ut:

  1. MTR – Microsoft Teams Rooms
  2. BYOD-møterom

Felles for begge typer møterom, er at løsningene er enklere nå enn tidligere. Da måtte man gjerne starte opp en projektor og vente på at systemet startet opp. Nå er dessuten brukerterskelen lavere enn før. Folk er rett og slett mer komfortable med å bruke møteromsutstyret.

 

MTR – Teams-møterom

Det er mye etterspørsel etter MTR, ofte kalt Teams-møterom, hos Presentations Data/AV Design. Denne løsningen er ideell for møter med folk både på- og utenfor kontoret. I et møterom integrert mot Teams er det et kamera, mikrofoner, høyttalere samt en berøringsenhet og ofte en liten PC til bruk i rommet.

 

BYOD-rom

BYOD-møterom øker aller mest i bruk. BYOD er en forkortelse for Bring your own device, og på BYOD-møterommene bruker deltagerne sine egne PC-er og Mac-er som tilkoblingsenhet.
På BYOD-møterommet er det enkelt å koble seg på systemet. Alt du trenger er en USB-kabel for rask påkobling, og løsningen er uavhengig av hvilken plattform man bruker.
PS! Presentations Data/AV Design leverer møterom helt uavhengig av merker.

 

Tradisjonelle videorom

Selv om trendene MTR og BYOD er aller mest etterspurt, leveres fortsatt de mer tradisjonelle videorommene, eller Cisco-videorom, til enkelte bransjer. Dette er ofte til virksomheter som har pålagte strenge retningslinjer for blant annet sikkerhet, slik som offentlige etater og Forsvaret.

 

Lyd, akustikk og bilde

God kvalitet på lyd og bilde er viktig for å få med seg hva som blir vist og sagt i et møte. Og i en verden hvor mange deltar digitalt og ikke er fysisk til stede, er lyden og bildet ekstra viktig for engasjement, en god møteopplevelse og møtedeltagelse.
Ikke alle tenker på lydkvaliteten, men dersom et møterom skal fungere godt, må møtedeltakerne høre hva som blir sagt. Akustikken er en del av faget, og her kan vi i Presentations Data/AV Design hjelpe våre kunder med å finne best mulige løsninger for alle typer rom. Når det kommer til bildeformidling, leverer vi ulike typer kamera, alt fra enkle varianter til smarte kamera som automatisk zoomer inn/ut, og ikke minst med «follow me» funksjon der kamera automatisk følger den som prater.

 

Praktiske system for booking av møterom

Hjemmekontorene er kommet for å bli, men behovet for møterom på jobben har ikke blitt mindre. Tvert imot!
Mange opplever at møterommene stadig er fullbooket. Til manges frustrasjon er det også mye «ghost booking». Det vil si at folk booker rommet, men ikke møter opp. Her kan vi tilby smarte sensorer som registrerer om møterommet faktisk er i bruk og at det er folk til stede.
Vi kan også montere opp møteromspanel hvor du raskt og enkelt kan se hvem som har booket de ulike rommene. I tillegg kan du booke møterommet fra panelet.

 

Superenkelt med møteromstjeneste

Ønsker bedrifter at andre tar over all drift av møterom, tilbyr Presentations Data/AV Design konseptet «Møterom som tjeneste».

Tjenesten inneholder alt fra hardware til anskaffelse av lisenser. Møteromstjenesten betales pr måned. Da tar vi alt ansvar for at møterommene fungerer og kjører overvåking av rommene til enhver tid, slik at det ikke forekommer noen ubehagelige overraskelser. Er det noe som ikke fungerer, får vi varsel gjennom fjernmonitorering og vi kan også tilby hjelp fra teknikere med avvikling under konferanser.

Tjenesten kan passe alt fra små konferansesentre til store konsern som outsourcer drift av møterom. Blant bedrifter som har tatt tjenesten i bruk, er Storebrand, Elvia og Telenor.

Bruksområder